24.11.2013 - V pátek 22.11. se konala schůzka VV a z těch informací, které byly projednány je pár zajímavých také pro Vás.
- Příprava na MČSGS probíhá dle plánu - bude záležet jen na Vaší snaze i přes krátký termín na přípravu a případnou registraci se zúčastnit - VŠICHNI JSOU VÍTÁNI !!!
- Mnoho oddílů nestíhá projednat ve vedení oddílů vše co se týká ČSGS v tom spěchu, kterým se svaz rozjíždí. Proto se oba termíny posouvají o týden - původní termín přihlášek - A přihláška ( počty ) do 24.11. a konečná B ( jmenná ) přihláška do 1.12. se posouvají o týden později - tj. B do 1.12 A do 8.12. Ocením, pokud však pošlete přihlášku co nejdříve.
- Na mnohé dotazy na závod družstev - jak je uvedeno v rozpisu byla využita jeho možnost změny : V závodu krajských družstev mohou startovat i závodnice startující na MČR pořádané ČGF,
- Pro závod - jednotlivkyň - neúčast účastnic MČR pořádaným ČGF - PLATÍ
- Na webu - aktuální znění registračního řádu - drobná úprava, především pro individuální členství, přehlednější informace pro Vás - doufám.
- Na webu - aktuální znění tabulky na registraci - hlavní změna - tab. na individuální členství, podrobnější charakteristiky.
- Na webu - foto z obou tělocvičen v Přerově - ukázky pro ty, kdo ještě nebyli v Přerově na závodech.
- Pro MČR se hlásí k závodu i veteránky - tak překonejte své pochyby o svých dovednostech a přijeďte závodit také.
- Přípravný výbor schválil termín volební valné hromady - 8.12.2013 ( na celé volební období )
S přáním další spolupráce - Bílek Petr - předseda přípravného výboru ČSGS.
Partneři